Икономика

Kushnir's square (Брутен национален доход, 2015)

Kushnir's square (Брутен национален доход, 2015)sizeΣ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
малки икономикисредни икономикирегионални лидерисветовни лидери
качество3.8+високо развитите 43.9%
1-3.8развитите  21.1%
0.41-1развиващи се 25.6%
< 0.41най-слабо развитите  8.7%
Σ3.2%18.4%37.9%39.9%100%

© Ivan Kushnir