Икономика

Босна и Херцеговина. Икономика, 1990-2015

Босна и Херцеговина. Икономика, размер

Босна и Херцеговина. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт7.85.717.216.0
Брутен национален доход6.76.117.116.2
Добавена стойност6.44.814.513.5

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, дял, %, 1990-2015

Босна и Херцеговина. Икономика, ръст

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Босна и Херцеговина. Икономика, структура

Босна и Херцеговина. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство23.010.78.07.0
Промишленост24.319.921.321.7
Строителство7.26.85.14.6
Търговия10.113.118.018.2
Transport8.29.79.39.7
Услуги27.239.738.338.8

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, структура, %, 2015

Босна и Херцеговина. Икономика, качество

Босна и Херцеговина. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт1 713.01 501.04 475.04 191.0
Селско стопанство323.8136.5303.9246.8
Промишленост341.6254.8807.7767.8

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, качество, 1990-2015

Босна и Херцеговина. Икономика, перспектива

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir