Икономика

Беларус. Икономика, 1990-2015

Беларус. Икономика, размер

Беларус. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт18.910.455.254.6
Брутен национален доход18.910.454.152.1
Добавена стойност18.49.149.948.7

Picture. Беларус. Икономика, дял, %, 1990-2015

Беларус. Икономика, ръст

Picture. Беларус. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Беларус. Икономика, структура

Беларус. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство23.514.010.27.5
Промишленост41.234.530.229.5
Строителство8.17.210.69.3
Търговия5.012.914.315.0
Transport6.610.38.58.6
Услуги15.621.026.330.0

Picture. Беларус. Икономика, структура, %, 2015

Беларус. Икономика, качество

Беларус. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт1 845.01 047.05 818.05 751.0
Селско стопанство421.8128.4536.9386.9
Промишленост741.4315.11 588.11 514.1

Picture. Беларус. Икономика, качество, 1990-2015

Беларус. Икономика, перспектива

Picture. Беларус. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir