Икономика

Централна Америка. Икономика, 1970-2015

Централна Америка. Икономика, размер

Централна Америка. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2015
показател197019801990200020102015
Брутен вътрешен продукт50.6255.9325.5718.61 204.81 370.3
Брутен национален доход49.6247.6314.5700.41 186.51 321.5
Добавена стойност54.1257.5331.5688.01 154.61 303.1

Picture. Централна Америка. Икономика, дял, %, 1970-2015

Централна Америка. Икономика, ръст

Picture. Централна Америка. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2015

Централна Америка. Икономика, структура

Централна Америка. Икономика, структура, %, 1970-2015
показател197019801990200020102015
Селско стопанство11.08.17.74.64.14.4
Промишленост29.932.033.330.428.826.6
Строителство6.68.85.37.47.97.6
Търговия21.921.319.718.017.419.9
Transport4.66.47.19.09.18.7
Услуги26.123.426.930.732.832.8

Picture. Централна Америка. Икономика, структура, %, 2015

Централна Америка. Икономика, качество

Централна Америка. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2015
показател197019801990200020102015
Брутен вътрешен продукт726.02 768.02 835.05 178.07 478.07 933.0
Селско стопанство85.3225.9221.1225.9296.5332.2
Промишленост231.9892.2961.71 506.42 061.42 006.6

Picture. Централна Америка. Икономика, качество, 1970-2015

Централна Америка. Икономика, перспектива

Picture. Централна Америка. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir