Икономика

Централна Азия. Икономика, 1990-2015

Централна Азия. Икономика, размер

Централна Азия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт53.039.2220.6302.8
Брутен национален доход53.837.8201.6295.0
Добавена стойност55.436.3211.2287.8

Picture. Централна Азия. Икономика, дял, %, 1990-2015

Централна Азия. Икономика, ръст

Picture. Централна Азия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Централна Азия. Икономика, структура

Централна Азия. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство32.020.59.09.9
Промишленост19.628.332.627.8
Строителство9.86.07.86.9
Търговия7.111.912.815.1
Transport7.99.911.511.3
Услуги23.623.426.429.0

Picture. Централна Азия. Икономика, структура, %, 2015

Централна Азия. Икономика, качество

Централна Азия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт1 051.0711.03 550.04 498.0
Селско стопанство351.2134.8304.3422.2
Промишленост214.9186.31 106.71 189.2

Picture. Централна Азия. Икономика, качество, 1990-2015

Централна Азия. Икономика, перспектива

Picture. Централна Азия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir