Икономика

Чехия. Икономика, 1990-2015

Чехия. Икономика, размер

Чехия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт40.361.5207.0185.2
Брутен национален доход40.160.3191.4173.0
Добавена стойност33.656.2187.6166.5

Picture. Чехия. Икономика, дял, %, 1990-2015

Чехия. Икономика, ръст

Picture. Чехия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Чехия. Икономика, структура

Чехия. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство8.13.41.72.5
Промишленост39.030.829.932.1
Строителство8.46.46.95.7
Търговия13.314.612.512.8
Transport6.411.311.310.7
Услуги24.933.537.836.2

Picture. Чехия. Икономика, структура, %, 2015

Чехия. Икономика, качество

Чехия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт3 905.05 989.019 703.017 562.0
Селско стопанство263.7187.1300.1398.2
Промишленост1 268.21 686.25 341.05 062.9

Picture. Чехия. Икономика, качество, 1990-2015

Чехия. Икономика, перспектива

Picture. Чехия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir