Икономика

Източна Европа. Икономика, 1970-2015

Източна Европа. Икономика, размер

Източна Европа. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2015
показател197019801990200020102015
Брутен вътрешен продукт506.11 119.6908.9655.62 851.22 575.8
Брутен национален доход504.41 115.9901.2641.82 754.42 493.7
Добавена стойност504.51 113.2838.8576.42 492.42 273.2

Picture. Източна Европа. Икономика, дял, %, 1970-2015

Източна Европа. Икономика, ръст

Picture. Източна Европа. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2015

Източна Европа. Икономика, структура

Източна Европа. Икономика, структура, %, 1970-2015
показател197019801990200020102015
Селско стопанство16.011.416.76.34.04.5
Промишленост38.338.639.629.427.525.7
Строителство7.97.99.56.77.07.1
Търговия8.112.27.519.518.416.6
Transport4.54.89.39.99.99.6
Услуги25.225.217.428.133.236.4

Picture. Източна Европа. Икономика, структура, %, 2015

Източна Европа. Икономика, качество

Източна Европа. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2015
показател197019801990200020102015
Брутен вътрешен продукт1 539.03 127.02 932.02 158.09 678.08 793.0
Селско стопанство244.8353.2450.8120.1341.0348.6
Промишленост587.11 199.61 072.2558.52 327.01 997.1

Picture. Източна Европа. Икономика, качество, 1970-2015

Източна Европа. Икономика, перспектива

Picture. Източна Европа. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir