Икономика

Естония. Икономика, 1990-2015

Естония. Икономика, размер

Естония. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт5.65.719.522.5
Брутен национален доход5.65.518.322.0
Добавена стойност5.65.117.119.4

Picture. Естония. Икономика, дял, %, 1990-2015

Естония. Икономика, ръст

Picture. Естония. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Естония. Икономика, структура

Естония. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство15.74.83.23.4
Промишленост39.621.922.021.2
Строителство7.25.95.96.2
Търговия8.014.213.313.7
Transport6.415.714.213.8
Услуги23.137.541.341.6

Picture. Естония. Икономика, структура, %, 2015

Естония. Икономика, качество

Естония. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт3 589.04 067.014 641.017 112.0
Селско стопанство562.4175.8409.0500.5
Промишленост1 421.7794.92 824.03 134.2

Picture. Естония. Икономика, качество, 1990-2015

Естония. Икономика, перспектива

Picture. Естония. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir