Икономика

Хърватия. Икономика, 1990-2015

Хърватия. Икономика, размер

Хърватия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт16.621.859.748.7
Брутен национален доход13.921.157.248.3
Добавена стойност15.118.151.040.9

Picture. Хърватия. Икономика, дял, %, 1990-2015

Хърватия. Икономика, ръст

Picture. Хърватия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Хърватия. Икономика, структура

Хърватия. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство7.56.44.94.1
Промишленост38.424.420.321.4
Строителство6.25.06.85.2
Търговия15.514.715.616.7
Transport9.210.19.69.4
Услуги23.139.542.943.2

Picture. Хърватия. Икономика, структура, %, 2015

Хърватия. Икономика, качество

Хърватия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт3 479.04 917.013 823.011 479.0
Селско стопанство236.8262.2575.5395.6
Промишленост1 215.3997.02 399.82 060.8

Picture. Хърватия. Икономика, качество, 1990-2015

Хърватия. Икономика, перспектива

Picture. Хърватия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir