Икономика

Киргизстан. Икономика, 1990-2015

Киргизстан. Икономика, размер

Киргизстан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт2.61.44.86.6
Брутен национален доход2.61.34.56.4
Добавена стойност2.61.34.56.0

Picture. Киргизстан. Икономика, дял, %, 1990-2015

Киргизстан. Икономика, ръст

Picture. Киргизстан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Киргизстан. Икономика, структура

Киргизстан. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство33.636.618.815.4
Промишленост30.227.022.316.8
Строителство7.94.55.99.1
Търговия4.813.718.522.6
Transport6.14.29.89.0
Услуги17.414.124.827.1

Picture. Киргизстан. Икономика, структура, %, 2015

Киргизстан. Икономика, качество

Киргизстан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт594.0277.0877.01 106.0
Селско стопанство195.694.7153.0155.1
Промишленост175.869.9181.9169.6

Picture. Киргизстан. Икономика, качество, 1990-2015

Киргизстан. Икономика, перспектива

Picture. Киргизстан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir