Икономика

Казахстан. Икономика, 1990-2015

Казахстан. Икономика, размер

Казахстан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт29.718.3148.0181.8
Брутен национален доход29.717.1128.7170.4
Добавена стойност31.817.2144.0174.9

Picture. Казахстан. Икономика, дял, %, 1990-2015

Казахстан. Икономика, ръст

Picture. Казахстан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Казахстан. Икономика, структура

Казахстан. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство31.88.64.65.0
Промишленост13.734.633.826.2
Строителство10.65.57.96.3
Търговия8.013.814.219.1
Transport8.812.211.911.8
Услуги27.225.327.531.6

Picture. Казахстан. Икономика, структура, %, 2015

Казахстан. Икономика, качество

Казахстан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт1 798.01 223.09 077.010 312.0
Селско стопанство611.799.2409.4492.8
Промишленост264.6398.72 986.32 601.5

Picture. Казахстан. Икономика, качество, 1990-2015

Казахстан. Икономика, перспектива

Picture. Казахстан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir