Икономика

Литва. Икономика, 1990-2015

Литва. Икономика, размер

Литва. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт10.311.537.141.4
Брутен национален доход10.311.336.439.8
Добавена стойност10.210.333.437.2

Picture. Литва. Икономика, дял, %, 1990-2015

Литва. Икономика, ръст

Picture. Литва. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Литва. Икономика, структура

Литва. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство25.56.33.33.6
Промишленост18.923.623.222.6
Строителство9.46.05.87.3
Търговия8.618.119.119.7
Transport7.613.215.615.1
Услуги29.932.832.931.7

Picture. Литва. Икономика, структура, %, 2015

Литва. Икономика, качество

Литва. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт2 774.03 310.011 890.014 384.0
Селско стопанство701.9184.7355.6470.3
Промишленост521.5694.52 484.52 920.7

Picture. Литва. Икономика, качество, 1990-2015

Литва. Икономика, перспектива

Picture. Литва. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir