Икономика

Латвия. Икономика, 1990-2015

Латвия. Икономика, размер

Латвия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт9.77.923.827.0
Брутен национален доход9.87.924.126.9
Добавена стойност9.37.121.323.7

Picture. Латвия. Икономика, дял, %, 1990-2015

Латвия. Икономика, ръст

Picture. Латвия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Латвия. Икономика, структура

Латвия. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство21.75.14.43.2
Промишленост35.719.618.916.9
Строителство10.17.05.06.5
Търговия6.215.417.215.9
Transport12.317.515.114.2
Услуги14.135.439.543.4

Picture. Латвия. Икономика, структура, %, 2015

Латвия. Икономика, качество

Латвия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт3 632.03 347.011 368.013 704.0
Селско стопанство760.3153.3447.9383.4
Промишленост1 251.7586.11 917.32 025.6

Picture. Латвия. Икономика, качество, 1990-2015

Латвия. Икономика, перспектива

Picture. Латвия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir