Икономика

Черна гора. Икономика, 1990-2015

Черна гора. Икономика, размер

Черна гора. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт2.10.994.14.0
Брутен национален доход2.31.04.14.1
Добавена стойност2.00.903.53.3

Picture. Черна гора. Икономика, дял, %, 1990-2015

Черна гора. Икономика, ръст

Picture. Черна гора. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Черна гора. Икономика, структура

Черна гора. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство12.212.49.29.8
Промишленост20.820.114.612.9
Строителство4.04.25.94.6
Търговия14.915.719.623.7
Transport12.411.112.49.6
Услуги35.836.638.339.3

Picture. Черна гора. Икономика, структура, %, 2015

Черна гора. Икономика, качество

Черна гора. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт3 491.01 611.06 655.06 424.0
Селско стопанство387.4182.4511.0522.1
Промишленост662.0296.0812.0686.2

Picture. Черна гора. Икономика, качество, 1990-2015

Черна гора. Икономика, перспектива

Picture. Черна гора. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir