Икономика

Македония. Икономика, 1990-2015

Македония. Икономика, размер

Македония. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт2.93.89.410.1
Брутен национален доход2.93.79.39.8
Добавена стойност2.53.28.18.4

Picture. Македония. Икономика, дял, %, 1990-2015

Македония. Икономика, ръст

Picture. Македония. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Македония. Икономика, структура

Македония. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство9.112.011.712.0
Промишленост27.718.717.919.6
Строителство8.46.76.58.3
Търговия8.411.914.117.6
Transport7.29.78.38.7
Услуги39.241.141.538.8

Picture. Македония. Икономика, структура, %, 2015

Македония. Икономика, качество

Македония. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт1 459.01 875.04 561.04 836.0
Селско стопанство113.6189.3461.6481.9
Промишленост346.1295.8705.8790.6

Picture. Македония. Икономика, качество, 1990-2015

Македония. Икономика, перспектива

Picture. Македония. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir