Икономика

Русия. Икономика, 1990-2015

Русия. Икономика, размер

Русия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт571.0259.71 524.91 326.0
Брутен национален доход568.0251.91 476.31 290.0
Добавена стойност519.8227.71 318.51 173.3

Picture. Русия. Икономика, дял, %, 1990-2015

Русия. Икономика, ръст

Picture. Русия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Русия. Икономика, структура

Русия. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство16.86.43.94.7
Промишленост40.433.128.224.4
Строителство10.36.66.57.4
Търговия6.724.021.017.9
Transport10.59.19.18.0
Услуги15.320.931.237.6

Picture. Русия. Икономика, структура, %, 2015

Русия. Икономика, качество

Русия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт3 869.01 774.010 652.09 243.0
Селско стопанство591.199.0356.2383.3
Промишленост1 422.5514.12 600.31 995.7

Picture. Русия. Икономика, качество, 1990-2015

Русия. Икономика, перспектива

Picture. Русия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir