Икономика

Южен Судан. Икономика, 2011-2015

Южен Судан. Икономика, размер

Южен Судан. Икономика, размер, млрд. $, 2011-2015
показател20112015
Брутен вътрешен продукт17.813.2
Брутен национален доход11.512.1
Добавена стойност17.312.7

Picture. Южен Судан. Икономика, дял, %, 2011-2015

Южен Судан. Икономика, ръст

Picture. Южен Судан. Икономика, ръст, 2011=100%, 2011-2015

Южен Судан. Икономика, структура

Южен Судан. Икономика, структура, %, 2011-2015
показател20112015
Селско стопанство4.54.6
Промишленост57.451.2
Строителство4.76.8
Търговия6.57.7
Transport4.76.6
Услуги22.223.2

Picture. Южен Судан. Икономика, структура, %, 2015

Южен Судан. Икономика, качество

Южен Судан. Икономика, на глава от населението, $, 2011-2015
показател20112015
Брутен вътрешен продукт1 696.01 067.0
Селско стопанство74.947.2
Промишленост948.0529.4

Picture. Южен Судан. Икономика, качество, 2011-2015

Южен Судан. Икономика, перспектива

Picture. Южен Судан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir