Икономика

Синт Мартен. Икономика, 2005-2015

Синт Мартен. Икономика, размер

Синт Мартен. Икономика, размер, млрд. $, 2005-2015
показател200520102015
Брутен вътрешен продукт0.710.901.1
Брутен национален доход0.680.861.1
Добавена стойност0.670.841.0

Picture. Синт Мартен. Икономика, дял, %, 2005-2015

Синт Мартен. Икономика, ръст

Picture. Синт Мартен. Икономика, ръст, 2005=100%, 2005-2015

Синт Мартен. Икономика, структура

Синт Мартен. Икономика, структура, %, 2005-2015
показател200520102015
Селско стопанство0.300.150.097
Промишленост7.56.55.5
Строителство9.06.96.8
Търговия22.923.721.9
Transport13.113.311.0
Услуги47.349.454.7

Picture. Синт Мартен. Икономика, структура, %, 2015

Синт Мартен. Икономика, качество

Синт Мартен. Икономика, на глава от населението, $, 2005-2015
показател200520102015
Брутен вътрешен продукт21 763.827 063.928 241.7
Селско стопанство62.037.025.4
Промишленост1 539.11 652.41 423.3

Picture. Синт Мартен. Икономика, качество, 2005-2015

Синт Мартен. Икономика, перспектива

Picture. Синт Мартен. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir