Икономика

Източен Тимор. Икономика, 1990-2015

Източен Тимор. Икономика, размер

Източен Тимор. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт0.210.454.32.9
Брутен национален доход0.250.463.31.1
Добавена стойност0.210.454.22.9

Picture. Източен Тимор. Икономика, дял, %, 1990-2015

Източен Тимор. Икономика, ръст

Picture. Източен Тимор. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Източен Тимор. Икономика, структура

Източен Тимор. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство20.122.54.55.2
Промишленост35.020.678.775.5
Строителство14.29.63.64.4
Търговия6.720.03.73.9
Transport5.95.71.81.7
Услуги18.121.57.79.3

Picture. Източен Тимор. Икономика, структура, %, 2015

Източен Тимор. Икономика, качество

Източен Тимор. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт282.0534.04 043.02 425.0
Селско стопанство58.2120.4180.2124.2
Промишленост101.1110.43 162.71 819.1

Picture. Източен Тимор. Икономика, качество, 1990-2015

Източен Тимор. Икономика, перспектива

Picture. Източен Тимор. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir