Икономика

Туркменистан. Икономика, 1990-2015

Туркменистан. Икономика, размер

Туркменистан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт3.14.922.637.6
Брутен национален доход3.14.720.735.9
Добавена стойност3.14.921.836.7

Picture. Туркменистан. Икономика, дял, %, 1990-2015

Туркменистан. Икономика, ръст

Picture. Туркменистан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Туркменистан. Икономика, структура

Туркменистан. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство32.322.914.513.4
Промишленост25.435.040.342.5
Строителство3.66.88.18.5
Търговия8.73.54.44.2
Transport11.96.66.66.4
Услуги18.125.126.025.0

Picture. Туркменистан. Икономика, структура, %, 2015

Туркменистан. Икономика, качество

Туркменистан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт839.01 096.04 479.06 997.0
Селско стопанство276.0251.5630.1914.5
Промишленост217.3384.01 746.52 901.3

Picture. Туркменистан. Икономика, качество, 1990-2015

Туркменистан. Икономика, перспектива

Picture. Туркменистан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir