Икономика

Узбекистан. Икономика, 1990-2015

Узбекистан. Икономика, размер

Узбекистан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт14.713.839.569.0
Брутен национален доход14.713.540.772.2
Добавена стойност14.912.035.963.4

Picture. Узбекистан. Икономика, дял, %, 1990-2015

Узбекистан. Икономика, ръст

Picture. Узбекистан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Узбекистан. Икономика, структура

Узбекистан. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство33.034.419.819.2
Промишленост25.916.226.326.2
Строителство10.56.97.16.7
Търговия5.812.310.29.5
Transport5.98.812.713.0
Услуги18.721.423.925.4

Picture. Узбекистан. Икономика, структура, %, 2015

Узбекистан. Икономика, качество

Узбекистан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт719.0561.01 425.02 308.0
Селско стопанство240.3168.6256.4407.3
Промишленост188.679.7339.9555.1

Picture. Узбекистан. Икономика, качество, 1990-2015

Узбекистан. Икономика, перспектива

Picture. Узбекистан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir