Икономика

Косово. Икономика, 1990-2015

Косово. Икономика, размер

Косово. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт4.41.75.86.4
Брутен национален доход5.01.95.96.5
Добавена стойност3.61.44.95.3

Picture. Косово. Икономика, дял, %, 1990-2015

Косово. Икономика, ръст

Picture. Косово. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2015

Косово. Икономика, структура

Косово. Икономика, структура, %, 1990-2015
показател1990200020102015
Селско стопанство7.78.816.212.6
Промишленост21.015.920.720.8
Строителство16.210.37.78.4
Търговия13.012.515.416.3
Transport4.84.25.66.7
Услуги37.348.434.435.2

Picture. Косово. Икономика, структура, %, 2015

Косово. Икономика, качество

Косово. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2015
показател1990200020102015
Брутен вътрешен продукт2 731.0871.03 298.03 665.0
Селско стопанство171.063.9448.7378.4
Промишленост467.2115.8572.3620.9

Picture. Косово. Икономика, качество, 1990-2015

Косово. Икономика, перспектива

Picture. Косово. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir