Икономика

Югославия. Икономика, 1970-1990

Югославия. Икономика, размер

Югославия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-1990
показател197019801990
Брутен вътрешен продукт14.670.092.4
Брутен национален доход14.973.6100.5
Добавена стойност13.463.877.8

Picture. Югославия. Икономика, дял, %, 1970-1990

Югославия. Икономика, ръст

Picture. Югославия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-1990

Югославия. Икономика, структура

Югославия. Икономика, структура, %, 1970-1990
показател197019801990
Селско стопанство17.712.812.9
Промишленост34.235.935.4
Строителство11.710.77.9
Търговия10.412.48.5
Transport7.48.112.3
Услуги18.620.123.1

Picture. Югославия. Икономика, структура, %, 1990

Югославия. Икономика, качество

Югославия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-1990
показател197019801990
Брутен вътрешен продукт721.03 181.03 943.0
Селско стопанство117.4371.0426.7
Промишленост226.31 042.11 176.4

Picture. Югославия. Икономика, качество, 1970-1990

Югославия. Икономика, перспектива

Picture. Югославия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir