Οικονομία

Kushnir's square (Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, 2015)

Kushnir's square (Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, 2015)sizeΣ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
μικρές οικονομίεςμέσες οικονομίεςπεριφερειακούς ηγέτεςπαγκόσμιους ηγέτες
ποιότητα3.8+υψηλής ανάπτυξης 43.9%
1-3.8ανεπτυγμένες  21.1%
0.41-1αναπτυσσόμενες 25.6%
< 0.41λιγότερο ανεπτυγμένες  8.7%
Σ3.2%18.4%37.9%39.9%100%

© Ivan Kushnir