Οικονομία

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, 1970-2016

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, μεγέθους

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, μεγέθους, δισ. $, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν51.3258.6325.9777.91 212.71 321.6
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα50.3250.2314.7758.41 194.31 301.6
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία49.5248.9311.8741.01 162.61 243.0

Picture. Κεντρική Αμερική. Οικονομία, μερίδιο, %, 1970-2016

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης

Picture. Κεντρική Αμερική. Οικονομία, ρυθμός ανάπτυξης, 1970=100%, 1970-2016

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, δομή

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, δομή, %, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Γεωργία12.48.78.24.24.14.4
Βιομηχανία24.731.430.827.724.822.4
Κατασκευές5.67.14.47.47.87.8
Εμπόρι24.522.721.419.918.722.0
Μεταφορά5.06.67.58.28.88.3
Υπηρεσίες27.723.527.732.535.835.0

Picture. Κεντρική Αμερική. Οικονομία, δομή, %, 2016

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, ποιότητας

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, κατά κεφαλήν, $, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν734.02 791.02 841.05 637.07 553.07 552.0
Γεωργία88.0234.5223.8228.1299.8315.2
Βιομηχανία174.7843.9836.41 487.81 795.81 590.5

Picture. Κεντρική Αμερική. Οικονομία, ποιότητας, 1970-2016

Κεντρική Αμερική. el

Κεντρική Αμερική. el, δισ. $, 1970-2016
Δείκτης197019801990200020102016
Εξαγωγές5.536.861.2209.0373.5476.4
Εισαγωγές7.144.765.6226.4403.8514.8
Καθαρές εξαγωγές-1.6-7.9-4.4-17.4-30.3-38.4

Picture. Κεντρική Αμερική. el, δισ. $, 1970-2016

Κεντρική Αμερική. Οικονομία, προοπτική

Picture. Κεντρική Αμερική. Οικονομία, προοπτική

© Ivan Kushnir