Економија

Kushnir's square (Бруто-националниот доход, 2015)

Kushnir's square (Бруто-националниот доход, 2015)sizeΣ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
мали економиипросечни економиирегионални лидерисветски лидери
квалитет3.8+високо развиени 43.9%
1-3.8развиена  21.1%
0.41-1развој 25.6%
< 0.41најмалку развиена  8.7%
Σ3.2%18.4%37.9%39.9%100%

© Ivan Kushnir