Економија

Комори. Економија, 1970-2016

Комори. Економија, големина

Комори. Економија, големина, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ0.0370.260.510.421.11.2
Бруто-националниот доход0.0380.260.510.421.11.2
Додадена вредност0.0360.250.490.411.01.2

Picture. Комори. Економија, Сподели, %, 1970-2016

Комори. Економија, раст

Picture. Комори. Економија, раст, 1970=100%, 1970-2016

Комори. Економија, структура

Комори. Економија, структура, %, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Земјоделство24.624.630.337.041.442.3
Индустрија8.99.08.08.18.28.7
Градежништво7.67.63.13.41.00.74
Трговија21.721.720.715.510.38.8
Транспорт4.84.85.75.84.29.1
Услуги32.332.232.230.134.830.4

Picture. Комори. Економија, структура, %, 2016

Комори. Економија, квалитет

Комори. Економија, по глава, $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Бруто-домашен производ163.0841.01 241.0778.01 549.01 492.0
Земјоделство39.0201.1361.5279.6626.4623.0
Индустрија14.173.495.161.2124.7128.4

Picture. Комори. Економија, квалитет, 1970-2016

Комори. mk

Комори. mk, млрд. $, 1970-2016
Индикатор197019801990200020102016
Извоз0.00520.0290.0770.0710.0960.012
Увоз0.0190.140.190.140.280.18
Нето-извоз-0.014-0.11-0.11-0.067-0.18-0.16

Picture. Комори. mk, млрд. $, 1970-2016

Комори. mk, структура, %, 2016
Индикатор Извоз Увоз
Примарни производи71.121.1
Производи со седиште во ресурси19.727.8
Ниска технологија произведува2.019.0
Средна технологија произведува4.318.3
Висока технологија произведува1.39.1
други1.64.8

Комори. Економија, перспектива

Picture. Комори. Економија, перспектива

© Ivan Kushnir