hospodárstvo

Kushnir's square (Hrubý národný dôchodok, 2015)

Kushnir's square (Hrubý národný dôchodok, 2015)sizeΣ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
malé hospodárstvapriemerných ekonomikáchregionálnych lídrovsvetových lídrov
kvalita3.8+high-rozvinuté 43.9%
1-3.8rozvinuté  21.1%
0.41-1rozvojových 25.6%
< 0.41najmenej rozvinuté  8.7%
Σ3.2%18.4%37.9%39.9%100%

© Ivan Kushnir