hospodárstvo

Stredná Amerika. hospodárstvo, 1970-2016

Stredná Amerika. hospodárstvo, veľkosť

Stredná Amerika. hospodárstvo, veľkosť, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt51.3258.6325.9777.91 212.71 321.6
Hrubý národný dôchodok50.3250.2314.7758.41 194.31 301.6
Pridaná hodnota49.5248.9311.8741.01 162.61 243.0

Picture. Stredná Amerika. hospodárstvo, podiel, %, 1970-2016

Stredná Amerika. hospodárstvo, rast

Picture. Stredná Amerika. hospodárstvo, rast, 1970=100%, 1970-2016

Stredná Amerika. hospodárstvo, štruktúra

Stredná Amerika. hospodárstvo, štruktúra, %, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Poľnohospodárstvo12.48.78.24.24.14.4
Priemysel24.731.430.827.724.822.4
Stavebníctvo5.67.14.47.47.87.8
Obchod24.522.721.419.918.722.0
Doprava5.06.67.58.28.88.3
Služby27.723.527.732.535.835.0

Picture. Stredná Amerika. hospodárstvo, štruktúra, %, 2016

Stredná Amerika. hospodárstvo, kvalita

Stredná Amerika. hospodárstvo, na obyvateľa, $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Hrubý domáci produkt734.02 791.02 841.05 637.07 553.07 552.0
Poľnohospodárstvo88.0234.5223.8228.1299.8315.2
Priemysel174.7843.9836.41 487.81 795.81 590.5

Picture. Stredná Amerika. hospodárstvo, kvalita, 1970-2016

Stredná Amerika. Medzinárodný obchod

Stredná Amerika. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016
ukazovateľ197019801990200020102016
Vývoz5.536.861.2209.0373.5476.4
Dovoz7.144.765.6226.4403.8514.8
Čistý vývoz-1.6-7.9-4.4-17.4-30.3-38.4

Picture. Stredná Amerika. Medzinárodný obchod, mlrd. $, 1970-2016

Stredná Amerika. hospodárstvo, perspektíva

Picture. Stredná Amerika. hospodárstvo, perspektíva

© Ivan Kushnir