Økonomi

Faste bruttoinvesteringer, 2018

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.4+højudviklede lande 47.6%
1-2.4udviklede lande 32.1%
3.4-1udviklingslande 12.2%
<3.4mindst udviklede lande 7.4%
Σ2.8%16.1%34.2%46.3%100%

Faste bruttoinvesteringer, bedømmelse, 2018

© Ivan Kushnir