Økonomi

Faste bruttoinvesteringer, 2019

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.4+højudviklede lande 47.2%
1-2.4udviklede lande 33.6%
0.3-1udviklingslande 11.6%
<0.3mindst udviklede lande 7.0%
Σ2.6%17.6%31.9%47.3%100%

Faste bruttoinvesteringer, bedømmelse, 2019

© Ivan Kushnir