Økonomi

Tjenesteydelser, 2019

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.7+højudviklede lande 38.0%
1-4.7udviklede lande 31.7%
0.4-1udviklingslande 23.6%
<0.4mindst udviklede lande 6.1%
Σ2.9%15.0%35.5%46.1%100%

Tjenesteydelser, bedømmelse, 2019

© Ivan Kushnir