Økonomi

Tjenesteydelser, 2018

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.7+højudviklede lande 41.4%
1-4.7udviklede lande 29.3%
2.9-1udviklingslande 22.8%
<2.9mindst udviklede lande 5.9%
Σ2.9%15.0%36.8%44.7%100%

Tjenesteydelser, bedømmelse, 2018

© Ivan Kushnir