Økonomi

Forbruksutgifter, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.1+høyt utviklede land 45.7%
1-4.1utviklede land 21.5%
2.6-1utviklingsland 23.1%
<2.6minst utviklede land 9.0%
Σ3.3%18.3%39.0%38.8%100%

Forbruksutgifter, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir