Økonomi

Forbruksutgifter, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.2+høyt utviklede land 39.8%
1-4.2utviklede land 25.7%
0.4-1utviklingsland 24.3%
<0.4minst utviklede land 9.5%
Σ3.3%19.0%37.1%40.0%100%

Forbruksutgifter, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir