Økonomi

Bruttoinvestering i fast kapital, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.4+høyt utviklede land 47.2%
1-2.4utviklede land 33.6%
0.3-1utviklingsland 11.6%
<0.3minst utviklede land 7.0%
Σ2.6%17.6%31.9%47.3%100%

Bruttoinvestering i fast kapital, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir