Økonomi

Bruttoinvestering i fast kapital, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.4+høyt utviklede land 47.6%
1-2.4utviklede land 32.1%
3.4-1utviklingsland 12.2%
<3.4minst utviklede land 7.4%
Σ2.8%16.1%34.2%46.3%100%

Bruttoinvestering i fast kapital, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir