Økonomi

Industri, 2019

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.1+højudviklede lande 45.0%
1-2.1udviklede lande 36.6%
0.3-1udviklingslande 11.8%
<0.3mindst udviklede lande 5.6%
Σ2.8%19.9%34.7%41.5%100%

Industri, bedømmelse, 2019

© Ivan Kushnir