Økonomi

Transport, 2019

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.2+højudviklede lande 49.9%
1-4.2udviklede lande 23.5%
0.3-1udviklingslande 20.5%
<0.3mindst udviklede lande 5.5%
Σ2.6%19.1%46.5%31.3%100%

Transport, bedømmelse, 2019

© Ivan Kushnir