Økonomi

Værditilvækst, 2019

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.9+højudviklede lande 35.7%
1-3.9udviklede lande 27.0%
0.4-1udviklingslande 27.2%
<0.4mindst udviklede lande 9.3%
Σ3.2%18.6%34.7%42.8%100%

Værditilvækst, bedømmelse, 2019

© Ivan Kushnir