Økonomi

Værditilvækst, 2018

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.9+højudviklede lande 40.0%
1-3.9udviklede lande 23.4%
2.3-1udviklingslande 27.0%
<2.3mindst udviklede lande 8.9%
Σ3.2%17.8%36.4%41.9%100%

Værditilvækst, bedømmelse, 2018

© Ivan Kushnir