Økonomi

Tjeneste, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.7+høyt utviklede land 41.4%
1-4.7utviklede land 29.3%
2.9-1utviklingsland 22.8%
<2.9minst utviklede land 5.9%
Σ2.9%15.0%36.8%44.7%100%

Tjeneste, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir