Økonomi

Tjeneste, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.7+høyt utviklede land 38.0%
1-4.7utviklede land 31.7%
0.4-1utviklingsland 23.6%
<0.4minst utviklede land 6.1%
Σ2.9%15.0%35.5%46.1%100%

Tjeneste, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir