Økonomi

Handel, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.3+høyt utviklede land 54.7%
1-3.3utviklede land 16.0%
2.7-1utviklingsland 21.9%
<2.7minst utviklede land 6.4%
Σ3.1%18.7%38.1%39.1%100%

Handel, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir