Økonomi

Handel, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.3+høyt utviklede land 47.8%
1-3.3utviklede land 21.2%
0.4-1utviklingsland 22.8%
<0.4minst utviklede land 7.3%
Σ3.2%17.2%38.5%40.1%100%

Handel, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir