Ekonomi

Hushållens konsumtionsutgifter, 2018

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet3.9+högutvecklade länder 43.9%
1-3.9utvecklade länder 24.0%
2.6-1U-länder 21.7%
<2.6minst utvecklade länder 9.8%
Σ3.3%19.2%37.1%39.8%100%

Hushållens konsumtionsutgifter, betyg, 2018

© Ivan Kushnir