Ekonomi

Hushållens konsumtionsutgifter, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet3.7+högutvecklade länder 45.1%
1-3.7utvecklade länder 23.2%
0.4-1U-länder 22.1%
<0.4minst utvecklade länder 9.0%
Σ3.4%19.0%36.2%40.7%100%

Hushållens konsumtionsutgifter, betyg, 2019

© Ivan Kushnir