Ekonomi

Bearbetningsindustrin, 2018

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet2.3+högutvecklade länder 43.4%
1-2.3utvecklade länder 38.7%
3.9-1U-länder 10.9%
<3.9minst utvecklade länder 5.7%
Σ2.5%16.7%34.4%45.0%100%

Bearbetningsindustrin, betyg, 2018

© Ivan Kushnir