Ekonomi

Bearbetningsindustrin, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet2.3+högutvecklade länder 42.9%
1-2.3utvecklade länder 38.7%
0.3-1U-länder 11.3%
<0.3minst utvecklade länder 5.8%
Σ2.6%16.6%33.9%45.5%100%

Bearbetningsindustrin, betyg, 2019

© Ivan Kushnir