ekonomi

Millî gelir, 2018

Kushnir'in meydanıboyut, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
küçük ülkelerortalama ülkelerbölgesel liderlerküresel liderler
kalite3.7+yüksek gelişmiş ülkeler 47.0%
1-3.7gelişmiş ülkeler 18.4%
2.4-1gelişmekte olan ülkeler 24.9%
<2.4az gelişmiş ülkeler 8.9%
Σ3.2%17.9%38.0%40.1%100%

Millî gelir, değerlendirme, 2018

© Ivan Kushnir