ekonomi

Millî gelir, 2019

Kushnir'in meydanıboyut, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
küçük ülkelerortalama ülkelerbölgesel liderlerküresel liderler
kalite4+yüksek gelişmiş ülkeler 39.7%
1-4gelişmiş ülkeler 23.1%
0.4-1gelişmekte olan ülkeler 27.0%
<0.4az gelişmiş ülkeler 9.4%
Σ3.4%17.6%37.1%41.2%100%

Millî gelir, değerlendirme, 2019

© Ivan Kushnir