Økonomi

Fremstillingsvirksomhed, 2018

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.3+højudviklede lande 43.4%
1-2.3udviklede lande 38.7%
3.9-1udviklingslande 10.9%
<3.9mindst udviklede lande 5.7%
Σ2.5%16.7%34.4%45.0%100%

Fremstillingsvirksomhed, bedømmelse, 2018

© Ivan Kushnir