Økonomi

Fremstillingsvirksomhed, 2019

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.3+højudviklede lande 42.9%
1-2.3udviklede lande 38.7%
0.3-1udviklingslande 11.3%
<0.3mindst udviklede lande 5.8%
Σ2.6%16.6%33.9%45.5%100%

Fremstillingsvirksomhed, bedømmelse, 2019

© Ivan Kushnir