Økonomi

Landbruk, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet1.4+høyt utviklede land 40.0%
1-1.4utviklede land 24.1%
1.6-1utviklingsland 28.5%
<1.6minst utviklede land 7.1%
Σ3.0%23.0%31.2%42.4%100%

Landbruk, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir