Økonomi

Landbruk, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet1.4+høyt utviklede land 38.6%
1-1.4utviklede land 24.5%
1.5-1utviklingsland 26.8%
<1.5minst utviklede land 9.8%
Σ3.2%22.6%30.3%43.5%100%

Landbruk, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir