Økonomi

Eksport, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.5+høyt utviklede land 45.5%
1-3.5utviklede land 30.1%
3.4-1utviklingsland 17.9%
<3.4minst utviklede land 4.8%
Σ3.1%15.9%58.7%20.6%100%

Eksport, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir