Økonomi

Eksport, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.5+høyt utviklede land 45.1%
1-3.5utviklede land 30.2%
0.3-1utviklingsland 17.8%
<0.3minst utviklede land 5.3%
Σ3.1%15.9%58.4%21.0%100%

Eksport, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir