Økonomi

Husholdningenes forbruksutgifter, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.7+høyt utviklede land 45.1%
1-3.7utviklede land 23.2%
0.4-1utviklingsland 22.1%
<0.4minst utviklede land 9.0%
Σ3.4%19.0%36.2%40.7%100%

Husholdningenes forbruksutgifter, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir