Økonomi

Husholdningenes forbruksutgifter, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.9+høyt utviklede land 43.9%
1-3.9utviklede land 24.0%
2.6-1utviklingsland 21.7%
<2.6minst utviklede land 9.8%
Σ3.3%19.2%37.1%39.8%100%

Husholdningenes forbruksutgifter, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir