Økonomi

Industriteknikk, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.3+høyt utviklede land 42.9%
1-2.3utviklede land 38.7%
0.3-1utviklingsland 11.3%
<0.3minst utviklede land 5.8%
Σ2.6%16.6%33.9%45.5%100%

Industriteknikk, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir