Økonomi

Industriteknikk, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.3+høyt utviklede land 43.4%
1-2.3utviklede land 38.7%
3.9-1utviklingsland 10.9%
<3.9minst utviklede land 5.7%
Σ2.5%16.7%34.4%45.0%100%

Industriteknikk, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir