Økonomi

Handel, 2019

Kushnir pladsstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landegennemsnit landeregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.3+højudviklede lande 47.8%
1-3.3udviklede lande 21.2%
0.4-1udviklingslande 22.8%
<0.4mindst udviklede lande 7.3%
Σ3.2%17.2%38.5%40.1%100%

Handel, bedømmelse, 2019

© Ivan Kushnir