Økonomi

Bygge- og anleggsnæringen, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.1+høyt utviklede land 50.1%
1-2.1utviklede land 31.1%
0.3-1utviklingsland 10.5%
<0.3minst utviklede land 7.9%
Σ3.1%19.4%38.1%39.1%100%

Bygge- og anleggsnæringen, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir