Økonomi

Bygge- og anleggsnæringen, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.1+høyt utviklede land 52.6%
1-2.1utviklede land 29.3%
3.4-1utviklingsland 10.0%
<3.4minst utviklede land 7.8%
Σ3.1%19.0%40.2%37.4%100%

Bygge- og anleggsnæringen, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir