Økonomi

Import, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.7+høyt utviklede land 42.3%
1-3.7utviklede land 30.2%
3.1-1utviklingsland 20.0%
<3.1minst utviklede land 6.2%
Σ3.6%18.9%52.7%23.3%100%

Import, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir