Økonomi

Import, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.8+høyt utviklede land 41.5%
1-3.8utviklede land 31.3%
0.3-1utviklingsland 19.5%
<0.3minst utviklede land 6.3%
Σ3.6%18.9%52.8%23.2%100%

Import, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir