Økonomi

Industri, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.2+høyt utviklede land 45.4%
1-2.2utviklede land 35.9%
3.6-1utviklingsland 12.1%
<3.6minst utviklede land 5.4%
Σ2.7%19.9%34.8%41.5%100%

Industri, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir