Økonomi

Industri, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.1+høyt utviklede land 45.0%
1-2.1utviklede land 36.6%
0.3-1utviklingsland 11.8%
<0.3minst utviklede land 5.6%
Σ2.8%19.9%34.7%41.5%100%

Industri, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir